hiverbucarest.jpg" height="94%">
Iarnã în Bucureºti (înserare printre blocuri)
Ulei pe pânzã - 96 x 74 cm
Col : Muzeul de Artã Iaºi

English version  Version francaise  Versiunea româneasca fara diacritice