mere_juncu.jpg" height="94%">
Doamna Juncu (1981)
Ulei pe pânzã - 63 x 49 cm
Colecþie particularã (Iaºi)

English version  Version francaise  Versiunea româneasca fara diacritice