pope.jpg" height="94%">
Cãlugãr aducând apã de la fântânã
Ulei pe carton - 40 x 33 cm
Colecþie particularã (Iaºi)

English version  Version francaise  Versiunea româneasca fara diacritice