zinnias.jpg" height="94%">
Cârciumãrese roºii
Ulei pe carton - 60 x 43 cm
Colecþie particularã (Iaºi)

English version  Version francaise  Versiunea româneasca fara diacritice